Archive for the ‘Besøk’ Category

Ambassadør Barry B. White besøker biblioteket

Posted by: Trine on 05/04/2011